DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Křížkovského 10, 771 80  Olomouc

    Tel.: +420 585 633 011, fax: +420 585 633 012   

 

                                              

 

Děkan FF UP v Olomouci

 

zve akademickou obec

Filozofické fakulty Univerzity Palackého

v Olomouci

 

k setkání

 

ve středu dne 15. února 2006 od 16,00 hod

do Auly Filozofické fakulty UP.

 

 

 

Filozofická fakulta UP

 Bilance 2003-2005, výhled a možnosti 2006-2009

Představení nového vedení FF UP

 

 

 

prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.