Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

 

Váženi kolegové,

 

 

            srdečně zvu všechny staré a nové senátory Akademického senátu FF UP na slavnostní zasedání ve středu 25. září 200215:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu Filozofické fakulty – vedle paní Mgr. Aleny Kotulové.

 

            Zasedání má následující body:

 

  1. Zahájení zasedání.
  2. Otevření lahví červeného a bílého vína.
  3. Ochutnání obsahu lahví jak uvedených v bodě č. 2.
  4. Popovídání – lze i prodiskutovat program řádného zasedání 2. října 2002
  5. Vyprázdnění lahví.
  6. Ukončení zasedání (cca. 18:00 hod.)

 

Ku příležitostí 2. lustra obnovení nederlandistiky a osobního 8. lustru se bude předseda rovněž starat o nějaké ochutnávky. Vzhledem k chystání potřebného množství bych chtěl poprosit, abyste mi sdělil (nejlépe mailem) případnou nepřítomnost.

 

S pozdravem,

 

 

Drs. Wilken Engelbrecht

předseda

 

P.S. Řádné zasedání AS FF se koná ve středu 2. října 2002 v 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu FF UP.Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).