Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É068 / 563 32 06    fax: 068 / 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvánka

 

Srdečně zvu všechny senátory FF UP na řádné zasedání AS FF UP, které se koná ve středu 2. října 2002 v 13:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu (přízemí K10, přední trakt vedle studijního oddělení).

 

Program:

 

 1. Zahájení.
 2. Schválení zápisu ze schůze dne 26. června 2002.
 3. Souhlas se zřízením Katedry asijských studií a doporučení Vědecké radě FF UP, aby navrhovala změnu statutu FF UP v tomto smyslu – hosté: proděkan Doc. PhDr. Dušan Šimek a Mgr. David Uher, PhD.
 4. Případná reakce na výroky ministryně Petry Buzkové a na s tím související informace v tisku ohledně platů VŠ pedagogů – viz článek MF Dnes + kopii platné stupnice mezd – viz přílohu č. 1 – hosté: děkan FF UP Doc. PhDr. Vladimír Řehan a tajemník FF UP Ing. František Pěruška.
 5. Podání zprávu o schůzi AS UP ve dne 18. září 2002 – viz přílohu č. 2.
 6. Volba zástupce delegátů FF UP do Rady vysokých škol ČR – viz přílohu č. 3.
 7. Ustanovení harmonogramu voleb kandidáta na místo děkana FF UP.
 8. Ustanovení harmonogramu zasedání AS FF UP v zimním semestru 2002 (ještě jednou v listopadu 2002, případně na konci ledna 2003).
 9. Povodně v Čechách a pomoc Jihočeské univerzitě – prodiskutování jakým způsobem poskytneme pomoc do konce roku 2002.
 10. Různé.
 11. Závěr.

 

V příloze najdete uvedené podklady.

 

V Olomouci, 30. září 2002,

 

 

 

 

drs. Wilken Engelbrecht

předseda AS FF UPDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).