Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

 
Pozvánka
na veřejné zasedání AS FF UP

dne 2. dubna 2003 ve 14.00 hod.

v aule Filozofické fakulty UP

 

 
Program:

1.       Zpráva o činnosti AS FF UP v kalendářním roce 2002

2.     Průběžná zpráva děkana FF UP

3.     Petice „Počítejte s námi“

4.     Diskuse

5.     Různé

 

V Olomouci, 19. března 2003

 

za AS FF UP v Olomouci

 

Drs. Wilken EngelbrechtDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).