Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

 

 

Pozvánka

 

Srdečně zvu všechny senátory FF UP na řádné zasedání AS FF UP, které se bude konat

ve středu 23. dubna 2003 od 15,00 hod v zasedací místnosti U1 FF.

 

Program:

1.      Zahájení a schválení zápisu z veřejné schůze dne 2. dubna 2003.

2.      Projednání rozpočtu FF UP.

3.      Diskuse a hlasování o rozpočtu.

4.      Různé.

5.      Závěr.

 

Drs. Wilken Engelbrecht, v.r.

       předseda AS FF UP

 

 

 

 

Olomouc 15. dubna 2003Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).