Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

 

Pozvánka

 

Srdečně zvu všechny senátory FF UP na zasedání AS FF UP, které se bude konat

v úterý 13. května 2003 od 13,00 hod v zasedací místnosti děkanátu FF.

 

Účast všech nutná!

 

 

Drs. Wilken Engelbrecht, v.r.

       předseda AS FF UP

 

Olomouc 15. dubna 2003

 

 

 

 

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).