Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu FF UP ve středu 19. listopadu 2003 ve 13.00 hod.

 

Program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Schválení zápisů zasedání z 5. listopadu 2003
  3. Schválení jazykově upraveného Statutu Filozofické fakulty UP (host: proděkan FF UP doc. PhDr. Dušan Šimek, CSc.)
  4. Schválení  novelizace volebního a jednacího řádu AS UP – příloha Statutu
  5. Situace kolem systému STAG (host: proděkan FF UP doc. PhDr. Dušan Šimek, CSc.)

6.       Různé.

7.       Závěr.

 

V Olomouci, 12. listopadu 2003

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).