Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu FF UP ve středu 11. února 2004 ve 13.00 hod. (pozor změna data!)

 

Program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Schválení zápisů zasedání z 10. prosince 2003
  3. Projednání opraveného statutu FF UP včetně příloh (host: proděkan doc. PhDr. Dušan Šimek)
  4. Finanční situace FF UP v roce 2004 a možné vnitrofakultní úspory (host: vedoucí ekonomického oddělení ing. Eliška Humpliková)
  5. Plánování protestních akcí na letní semestr 2004, týden neklidu (29.3. – 2.4. 2004)

6.       Různé.

7.       Závěr.

 

V Olomouci, 22.ledna 2004

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).