Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v aule FF UP ve středu 17. března 2004 ve 13.30 h jako mítink k akci Týden neklidu (bod č.1).  Po malé přestávce bude zasedání pokračovat v zasedací místnosti děkanátu od 15.00 h.

 

Program zasedání:

1.       Týden neklidu

2.      Zahájení

3.      Schválení zápisů ze zasedání z 11. února 2004

4.       Schválení návrhu VJŘ AS FF UP

5.       Různé

6.       Závěr

 

V Olomouci, 8.března 2004

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).