Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v učebně č.104 na Katedře nederlandistiky ve středu 19. května 2004 ve 13.15 h.

Program zasedání:

1.      Zahájení

2.      Schválení zápisů ze zasedání z 5. května 2004

3.      Schválení volebního a jednacího řádu AS FF UP

4.       Různé

5.       Závěr

 

V Olomouci, 11. května 2004

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Office Word 2003 (11.5604.5606).