Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti Děkanátu FF UP, Křížkovského 10, přední trakt, přízemí, ve středu 24. listopadu 2004 ve 13.15 h.

Program zasedání:

1.      Zahájení

2.      Schválení zápisů ze zasedání z 17. června 2004

3.      Volba nového 1. místopředsedy místo odstupujícího Mgr. A. Kalouse

4.      Volba studentského zástupce do kolegia rektorky UP

5.      Schválení rozpočtu FF UP – hosté Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan FF UP a Ing. František Pěruška, tajemník FF UP

6.      Schválení plánu na rok 2004 a 2005

7.      Diskuse o průběhu přijímacích zkoušek na FF UP – host Doc. Phdr. Zdeněk Pechal, CSc.

8.      Přejmenování Katedry teorie a dějin dramatických umění FF UP

9.      Reforma vysokých škol

10.   Různé

11.   Závěr

Podklady budou co nejdříve poslány zvlášť.

 

V Olomouci, 16. listopadu 2004

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UPDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).