Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

Pozvání

 

Olomouc, 28. dubna 2005

 

Srdečně zvu všechny senátory AS FF UP, jimž končí mandát, a rovněž všechny nově zvolené senátory AS FF UP na společné zasedání AS FF UP, které se bude konat v úterý 10. května 2005 od 13.15 hod. v zasedací místnosti FF.

 

Program:

1.       Zahájení.

2.       Poděkování a rozpuštění starého akademického senátu FF UP

3.       Prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc. – nejstarší člen nového AS FF UP – převezme předsedání AS FF UP (VJR AS FF UP, čl. 14, odst. 4).

4.       Volba nového předsedy, 1. místopředsedy a 2. místopředsedy – předseda a 2. místopředseda jsou zvoleni z řad senátorů-akademických pracovníků, 1. místopředseda je z řad senátorů-studentů. Volba je tajná.

5.       Schválení předběžného programu zasedání (viz dále)

 

Předběžný program 1. zasedání nového AS FF UP:

1.       Zahájení 1. schůze nového AS FF UP nově zvoleným předsedou.

2.       Jednání o návrh na rozpočet FF UP – děkan Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc.

3.       Studijní a zkušební řád FF UP – proděkan Doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

4.       Různé.

5.       Závěr.

 

 

 

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

                                                                                              odstupující předseda AS FF UP

 

 

Přílohy:

 

a.       Volební a jednací řad AS FF UP

b.       Protokol o průběhu a výsledcích třetího kola voleb do AS FF UPDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).