Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

                                                                                 

Pozvání

 

na zasedání Akademického senátu FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu v úterý 24. května 2005 v 13.15 hod.

 

Program zasedání

  1. Zahájení
  2. Schválení zápisu ze zasedání dne 10. května 2005
  3. Debata nad rozpočtem FF UP na rok 2005 a jeho schválení
  4. Debata nad Studijním a zkušebním řádem FF UP a jeho schválení
  5. Vystoupení Prof. PhDr. Iva Bartečka, CSc., děkana FF UP, ve věci forenzního auditu na FF UP a jeho výsledků
  6. Různé
  7. Závěr

 

V Olomouci, 13. května 2005

 

Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 

Monika Meislová

1. místopředsedkyně AS FF UP

 

Mgr. Jakub Dürr

2. místopředseda AS FFF UP

 

 

 

 

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).