Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na uzavřené zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve čtvrtek 30. června 2005 v 13.00 h.

Program zasedání:

1.       Zahájení.

2.       Schválení zápisů ze zasedání z 24. května 2005.

3.       Výsledky auditu za období 1999 – 2004.

Hosté:       Prof. PhDr. Ivo Barteček, Csc., děkan FF UP,

     Ing. František Pěruška a Ing. Eliška Humplíková,

     Doc. PhDr. Vladimír Řehan, prorektor UP a bývalý děkan FF UP,

     Doc. PhDr. Jindřich Schulz, CSc., bývalý děkan FF UP,

     Prof. PhDr. Ludvík Václavek, CSc., bývalý děkan FF UP,   

     Ing. Zbyněk Křížka, auditor                                    

4.       Otázky týkající se rozpočtu za rok 2005 a budoucích rozpočtů

Host: Ing. František Pěruška

5.       Finanční situace UC UP (Konvikt)

Hosté:  Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., děkan FF UP,

            Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., děkan PdF UP

6.       Závěr

 

V Olomouci, 20. června 2005

 

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UPDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).