Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu FF UP ve úterý 13. září 2005 ve 13.00 hod. (Pozor! Zasedání se koná v jiném dni než obvykle, aby paní rektorka by mohla být přítomna).

 

Program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Schválení zápisů zasedání z 30. června 2005
  3. Kontrola usnesení
  4. Situace kolem kontroly z léta 2005
  5. Rozpočet
  6. Stanovení harmonogramu děkanských voleb

7.       Závěr.

 

V Olomouci, 31.srpna 2005

 

 

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).