Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční na Katedře nederlandistiky ve středu 12. října 2005 ve 16.00 hod.

 

Program zasedání:

  1. Zahájení
  2. Schválení zápisů zasedání z 13. září 2005
  3. STAG
  4. Kontrola usnesení
  5. Změna Statutu LŠSS
  6. Delegáti do RVS
  7. Děkanské volby
  8. Různé

9.       Závěr.

 

V Olomouci, 3. října 2005

 

 

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).