Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 2. listopadu 2005 ve 13.00 hod.

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisů zasedání z 12. října 2005
  3. Vystoupení kandidátů na funkci děkana
  4. Volba skrutátorů
  5. 1. kolo voleb (a popř. další) – viz část IV, čl. 20 VJŘ AS FF
  6. Oznámení výsledků voleb
  7. Volba 2 členů AS FF UP do Etické komise FF UP
  8. Volba komise pro systém STAG
  9. Různé

10.   Závěr.

 

V Olomouci, 31. října 2005

 

 

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).