Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 30. listopadu 2005 ve 13.15 hod.

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisů zasedání z 2. listopadu 2005
  3. Závěrečná zpráva o auditu
  4. Projednání návrhu usnesení od ekonomické komise
  5. Seznámení s výsledky jednání komise pro STAG
  6. Projednání návrhu dlouhodobého záměru FF UP
  7. Různé

8.       Závěr.

 

V Olomouci, 21. listopadu 2005

 

 

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).