Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 16. prosince 2005 ve 09.00 hod.

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisů zasedání z 30. listopadu 2005
  3. Dislokace FF UP
  4. Statut LŠSS
  5. STAG
  6. UC UP
  7. Různé

8.       Závěr.

 

V Olomouci, 5. prosince 2005

 

 

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).