Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 25. ledna 2006 v 9.00 hod.

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisů zasedání z 30. listopadu 2005
  3. Dlouhodobý záměr FF UP
  4. Návrh finančního přehledu (usnesení č.1 z 30.11.2005)
  5. Stavební práce na FF UP
  6. STAG
  7. Volba nového člena legislativní komise AS UP
  8. Rezignace členů AS FF UP a uvedení nových členů AS FF UP, volba předsedy a 2. místopředsedy
  9. Představení nového vedení FF UP
  10. Různé

11.   Závěr.

 

V Olomouci, 17. ledna 2006

 

 

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht, mpp.

předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).