Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Místopředsedkyně

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 608 972  e-mail: monika.meislova@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 15. února 2006 ve 13:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu.  

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisu ze zasedání z 25. ledna 2006 
  3. Volba předsedy a 2. místopředsedy AS FF UP
  4.  Volba nového člena legislativní komise AS UP
  5. Změna statutu FF UP (změna jména katedry, noví proděkani, změna promočního slibu)
  6. STAG (kontrola usnesení č.2 z 30. 11. 2005)
  7. Stavební práce na FF UP
  8. Různé

9.       Závěr           

 

V Olomouci, 8. února 2006

 

                                                                                                       Monika Meislová

                                                                                                          Místopředsedkyně AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).