Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu
ve středu 15. března 2006 v 15:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu.  

 

Program zasedání:

 1. Zahájení   
 2. Schválení zápisu ze zasedání z 15. února 2006 
 3. Schválení programu zasedání
 4. Kontrola usnesení z předchozích jednání
 5. Změna statutu FF UP (momentální stav + doplňující návrhy)
 6. Vyjádření k anonymnímu dopisu z 8. března 2006
 7. Stav dislokace pracovišť FF UP 
 8. STAG (opětovná kontrola usnesení č.2 z 30. 11. 2005)
 9. Seznámení se stanoviskem Doc. B. Grygové k diskuzi s premiérem ČR Jiřím Paroubkem na FF UP a s reakcí Katedry politologie a evropských studií FF UP
 10. Projednání odměňování externistů
 11. Zhodnocení informační strategie AS FF UP
 12. Různé

13.   Závěr   

 

Jako přílohový materiál zasílám přípis děkana FF UP upřesňující plnění usnesení a navrhující některé body jednání (čj. 096/2006-D).       

Hosté: Prof. Ivo Barteček, CSc., Doc. Dušan Šimek, Dr. Jaroslava Honová, Ing. František Pěruška

V Olomouci, 7. března 2006

Mgr. Petr Bilík

                                                               Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).