Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 19. dubna 2006 v 13:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu.  

 

Program zasedání:

 1. Zahájení   
 2. Schválení zápisu ze zasedání z 15. března 2006 
 3. Kontrola usnesení z předchozích jednání (přístup do SAPu)
 4. STAG (opětovná kontrola usnesení č.2 z 30. 11. 2005)
 5. Projednání statutu Letní školy slovanských studií
 6. Projednání odměňování externistů
 7. Nominace člena ekonomické komise AS UP
 8. Změna statutu FF UP (konstatování stavu)
 9. Změna statutu AS FF UP
 10. Návrh nového zadání pro ekonomickou komisi AS FF UP
 11. Zhodnocení informační strategie AS FF UP
 12. Projednání výzvy Katedry politologie a evropských studií
 13. Různé

14.   Závěr           

 

V Olomouci, 12. dubna 2006

 

                                                                                                       Mgr. Petr Bilík

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).