Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 31. května 2006 v 15:00 hod., místnost bude upřesněna.  

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisu z předchozích zasedání. 
  3. Kontrola usnesení z předchozích jednání.
  4. Projednání statutu LŠSS.
  5. Projednání změn ve Volebním a jednacím řádu AS FF UP.
  6. STAG (opětovná kontrola usnesení č.2 z 30. 11. 2005)
  7. Zhodnocení informační strategie AS FF UP
  8. Různé

9.       Závěr           

 

 

 

V Olomouci, 24. května 2006

 

                                                                                                       Petr Bilík

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).