Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu
v pondělí 19. června 2006 v 18:00 hod., místnost bude upřesněna.  

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Projednání aktuálních problémů Filozofické fakulty UP s děkanem FF UP.

3.       Závěr           

 

 

 

V Olomouci, 1. června 2006

 

                                                                                                       Petr Bilík

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).