Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v místnosti 225 Uměleckého centra UP
(Velká posluchárna Katedry divadelních, filmových a mediálních studií, druhé patro)
ve středu 18. října 2006 ve 13:00 hod.

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Zahájení.   
  2. Schválení zápisu ze zasedání z 19. června 2006.
  3. Prezentace harmonogramu a finančně-technického zabezpečení rekonstrukce budov Křížkovského 10 a školy Na Hradě.
  4. Informativní vystoupení děkana FF UP prof. Ivo Bartečka.
  5. Projednání materiálů od paní proděkanky PhDr. Jaroslavy Honové.
  6. Představení nových pracovnic děkanátu FF UP Mgr. Blanky Kollárové a Ing. Jiřiny Menšíkové.
  7. Informace o postupu ohledně Volebního a jednacího řádu AS FF UP.
  8. Informativní vystoupení Doc. Wilkena Engelbrechta.
  9. Různé. 

10.   Závěr.           

 

 

 

V Olomouci, 4. října 2006

 

                                                                                                       Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).