Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční ve středu 14. února 2007 ve 14:30 hod., v zasedací místnosti FF UP.  

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Zahájení.   
  2. Schválení zápisu z minulého zasedání.
  3. Informace o stavu rekonstrukce budov FF UP.
  4. Diskuze nad aktuálními problémy Filozofické fakulty UP.
  5. Různé.

6.       Závěr           

Hosté: prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.,

 

 

V Olomouci, 6. února 2007

 

                                                                                                       Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).