Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu
ve čtvrtek 29. března 2007 v 18:30 hod..  

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Projednání návrhu rozpočtu FF UP.

3.       Závěr           

 

 

 

V Olomouci, 22. března 2007

 

                                                                                                      Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

                                                                                                          Předseda AS FF UP