Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční ve středu 20. června 2007 v 15:00 hod., místnost bude upřesněna.  

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
  3. Kontrola plnění předešlých usnesení.
  4. Diskuze nad zkušeností s přjímacími zkouškami na FF UP. 
  5. Změna systému financování na FF UP.
  6. Různé

7.       Závěr           

 

V Olomouci, 13. června 2007

 

                                                                                                       Petr Bilík

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).