Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 10. října 2007 ve 14:30 hod.  

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání 
  3. Projednání způsobu přijímacího řízení na FF UP
  4. Projednání studijního řádu doktorského studia
  5. Kontrola usnesení z předchozích jednání
  6. Situací fakulty a dělení finančních prostředků na FF UP
  7.  Dislokace a řešení problému „velkých učeben“
  8. Různé

9.       Závěr           

 

V Olomouci, 3. října 2007

 

                                                                                                       Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).