Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu ve středu 12. prosince 2007 v 17:00 hod.  

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání. 
  3. Schvalování nového ekonomického modelu fakulty.
  4. Různé

5.       Závěr           

 

 

 

V Olomouci, 5. prosince 2007

 

                                                                                                      Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).