Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É777 827 207  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se uskuteční v zasedací místnosti děkanátu
ve středu 30. ledna 2008 ve 13:00 hod.  

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání 
  3. Příprava voleb do AS FF UP a související opatření
  4. Kontrola usnesení z předchozích jednání
  5. Různé

6.       Závěr            

 

V Olomouci, 26. ledna 2008

 

                                                                                                       Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).