Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É774 409 069  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Pozvání

 

na zasedání AS FF UP v Olomouci, které se z časových a prostorových důvodů uskuteční ve Velké posluchárně Katedry divadelních, filmových a mediálních studií (UCUP, 2. patro, místnost č. 225)

ve středu 9. dubna 2008 v 18:00 hod.  

 

 

 

 

Program zasedání:

  1. Zahájení   
  2. Schválení zápisu z předchozího zasedání.
  3. Předání agendy nově zvolenému Akademickému senátu FF UP.   
  4. Volba vedení AS FF UP.
  5. Různé.

6.       Závěr.           

 

 

 

V Olomouci, 3. dubna 2008

 

                                                                                                      Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

                                                                                                          Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).