Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           Tel. 58 5633201         Email:predseda.as@ff.upol.cz

 

                                                                                                                      16.4.2008

 

Vážení členové akademického senátu FF,


zvu Vás na zasedání akademického senátu, které se uskuteční ve středu 30.dubna 2008 v zasedací místnosti děkanátu FF v 17:00 hod.

Původně dohodnutý termín schůze, tj. 23.duben nemůže být – z důvodu časové tísně – dodržen.

Náplň jednání 30. dubna 2008:

1) Informaci o přípravě rozpočtu FF podají spectabilis děkan a paní tajemnice.
2) Kontrola zápisu o schůzi 9.dubna.
3) Navržení zástupců AS FF pro ekonomickou a legislativní komisi AS UP.

4) Různé

 

 

 

Prof.Dr. Ludvík Václavek, CSc.

Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).