Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           Tel. 58 5633201         Email:predseda.as@ff.upol.cz

 

                                                                                                                      30.4.2008

 

Vážení členové Akademického senátu FF UP,


zvu Vás na zasedání Akademického senátu FF UP, které se uskuteční v úterý 6. května 2008 v zasedací místnosti děkanátu FF v 18.15 hod.


Program jednání 6. května 2008:

1) Kontrola zápisu ze zasedání dne 29.dubna 2008
2) Schválení návrhu rozpočtu FF UP

3) Diskuze o metodice přípravy rozpočtu FF UP na rok 2009
4) Různé

 

 

 

Prof.Dr. Ludvík Václavek, CSc.

Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).