Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

                                           Tel. 58 5633201         Email:predseda.as@ff.upol.cz

 

29.5.2008

 

 

Vážení přátelé, milí senátoři,

 

 

 

Protože je nutno bezodkladně zaujmout stanovisko k organizaci letošního přijímacího řízení, svolávám na úterý 3.6. 2008 na 16.30 mimořádné zasedání AS FF UP do posl. č. 8 na Katedře germanistiky FF UP.

Program:

  1. rozprava k organizaci přijímacího řízení 2008
  2. různé

 

 

 

Prof. Dr. Ludvík Václavek, CSc.

Předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).