Protokol

o průběhu a výsledcích třetího kola voleb

do Akademického senátu Filozofické fakulty UP v Olomouci,

konaných dne 26. dubna 2005

 

a)                  Hlasovací lístky byly vydány  484 oprávněným voličům

b)                 Odevzdáno bylo  484  hlasovacích lístků

c)                  Počet platných hlasovacích lístků:  482

d)                 Pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:

 

Studentská komora:

1.            Kadlecová Ester – 126 hlasů

2.            Stříbrný Jiří  - 119 hlasů

3.            Barteček Ivo – 118 hlasů

4.         Zouhar František – 112 hlasů

5.            Meislová Monika – 103 hlasů

6.         Petrůj Vladimír – 96 hlasů

7.         Hazdra Zdeněk – 92 hlasů                        

8.         Mgr. Spáda Michal – 87 hlasů

9.            Beránková Jiřina – 80 hlasů

10.       Mgr. Faltýnek Dan – 79 hlasů

11.            Rádiková Kristína – 77 hlasů

12.       Mgr. Nagy Marek – 74 hlasů

13.       Mgr. Foldyna Lukáš – 73 hlasů

14.       Kohout Jan – 68 hlasů

15.       Juráš Jindřich – 58 hlasů

16.            Karhánková Alžběta – 57 hlasů

17.-18. Pácl Radovan – 55 hlasů

17.-18.            Prčíková Ivana – 55 hlasů

19.            Nováková Lenka – 54 hlasů

20.       Mgr. Havelková Lenka – 51 hlasů

21.            Ševčíková Anna – 40 hlasů

Učitelská komora:

1.         Dr. Drs. Engelbrecht Wilken, Cand. Litt. – 201 hlasů

2.         Prof. PhDr. Macháček Jaroslav, CSc. – 147 hlasů

3.         PhDr. Grygová Bronislava, Ph.D. – 141 hlasů

4.         Doc. PhDr. Štefanides Jiří – 132 hlasů

5.         Mgr. Elbel Martin, M.A, Ph.D. – 127 hlasů

6.         Doc. PhDr. Veselovská Ludmila, M.A., Dr. – 119 hlasů

7.         Mgr. Stejskal Jan, M.A., Ph.D. – 118 hlasů

8.         Mgr. Dürr Jakub – 115 hlasů

9.         Mgr. Lach Jiří, M.A., Ph.D. – 105 hlasů

10.       Mgr. Bilík Petr – 103 hlasů

11.       PhDr. Schneider Jan, Ph.D.  – 95 hlasů

12.       PhDr. Hora Petr, Ph.D. – 92 hlasů

13.-14. Mgr. Šaradín Pavel, Ph.D. – 91 hlasů

13.-14. Mgr. Knápková Petra – 91 hlasů

15.       Mgr. Gilk Erik, Ph.D. – 85 hlasů

16.       Ing. Kubátová Jaroslava, Ph.D. – 84 hlasů

17.       Mgr. Kučera Ondřej – 76 hlasů

18.       Doc. PhDr. Jodas Josef – 75 hlasů

19.       PhDr. Komárek Karel, Ph.D. – 69 hlasů

20.       PhDr. Hádková Marie, Ph.D. – 68 hlasů

21.       PhDr. Lazorčáková Tatjana, Ph.D. – 66 hlasů

22.       PhDr. Nejeschleba Tomáš, Ph.D. – 65 hlasů

23.       Mgr. Pilátová Jindřiška, Ph.D. – 62 hlasů

24.       Mgr. Olivová Lucie, Ph.D. – 59 hlasů

25.       PhDr. Pokorná Barbara, Ph.D. – 58 hlasů

26.       PhDr. PaedDr. Novotný Jan, Ph.D. – 51 hlasů

27.-28. PhDr. Pořízka Petr – 50 hlasů

27.-28. PhDr. Vobořil Ladislav, Ph.D. – 50 hlasů

29.       Mgr. Voždová Marie, Ph.D. – 42 hlasů

 

 

 

 

e)                  Volební komise FF UP přijala následující usnesení:

 

      Třetího kola voleb do AS UP se zúčastnilo 484  oprávněných voličů z celkového počtu 2980 studentů a akademických pracovníků, tj. 16,24  %. 

 

Výsledky voleb jsou platné.

 

 

 

V Olomouci dne 26. dubna 2005

 

Členové volební komise:

 

            PhDr. Karel Podolský (předseda)                  …………………………..

            Dr.Drs. Wilken Engelbrecht, Cand.Litt.        …………………………..                    Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.  ………………………….

            Mgr. Michal Spáda                                …………………………..

Karel Hora                                                     .………………………….

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).