Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Volební komise AS FF UP

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken.engelbrecht@seznam.cz

 

Prohlášení

 

Volební komise AS FF UP oznamuje, že do pátku 14. října 2005 do 12:00 hodin byli navrženi následující dva kandidáti na funkci děkana Filozofické fakulty UP v abecedním pořadí:

-          prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., nar. 1953, Katedra historie FF UP, zároveň současný děkan FF UP

-          doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., nar. 1957, Katedra slavistiky FF UP, zároveň současný proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti FF UP a statutární zástupce děkana FF UP

Volební komise prohlašuje, že prozkoumala zákonné náležitosti. Oba kandidáti je splňují. Zároveň volební komise pro­hlašuje, že oba kandidáti přijali kandidaturu dne 19. října 2005.

Veřejné představení obou kandidátů se bude konat ve středu 26. října 2005 od 13:00 hodin v Aule Filozofické fakulty UP, Křížkovského 10, 2. poschodí. Každý kandidát představí svůj program v cca. 20 minutovém představení. Poté je možnost, aby akademická obec směřovala své otázky k oběma kandidátům. Předpokládané ukončení do 14:30 hodin.

Volby kandidáta na funkci děkana Filozofické fakulty UP se budou konat dne 2. listopadu 2005 v 13:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu FF UP, Křížkovského 10, přízemí.

 

V Olomouci, 19. října 2005,

 

Mgr. Petr Bilík

Doc. Dr. Wilken Engelbrecht

předseda volební komise

František Zouhar