Univerzita Palackého v Olomouci

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É774 409 069  e-mail: petr.bilik@email.cz

 

 

Vyhlášení voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty UP
a do Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

I.

 

Akademický senát FF UP vyhlásil dne 30. ledna 2008 volby do Akademického senátu FF UP pro volební období 2008-2011.

 

Volby se uskuteční ve dnech 1. a 2. dubna 2008.

 

Volební místností byla určena Zasedací místnost děkanátu FF UP, Křížkovského 10.

Dle příslušného Volebního a jednacího řádu AS FF UP vyzývá akademickou obec FF UP k podání návrhů na kandidáty do AS FF UP. Návrhy může podávat každý člen či skupina členů akademické obce FF UP.

 

Uzávěrka kandidátních návrhů byla stanovena na
29. února 2008, 12:00 h.

 

Návrhy na kandidáty je nutné písemně adresovat předsedovi volební komise Doc. Mgr. Pavlu Šaradínovi, Ph.D. cestou podatelny FF UP.

 

Návrh kandidatury do AS FF UP musí obsahovat:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) název pracoviště kandidáta, u studentů studijní blok a studijní obor,

c) další údaj, je-li to třeba k určení kandidáta,

d) datum a podpis navrhovatele, případně navrhovatelů.

Je nezbytné uvést, že jde o kandidáta do AS FF UP.

Kandidátem může být student či akademický pracovník FF UP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

 

Akademický senát UP vyhlásil dne 16. ledna 2008 volby do Akademického senátu UP pro volební období 2008-2011.

 

Volby senátorů z FF UP se uskuteční
ve dnech 1. a 2. dubna 2008.

 

Volební místností byla určena Zasedací místnost děkanátu FF UP, Křížkovského 10 (Identická místnost s volbami do AS FF UP).

 

Dle příslušného Volebního a jednacího řádu AS UP vyzývá akademickou obec FF UP k podání návrhů na kandidáty do AS FF UP. Návrhy může podávat každý člen či skupina členů akademické obce FF UP.

 

Uzávěrka kandidátních návrhů byla stanovena na
29. února 2008, 12:00 h.

 

Návrhy na kandidáty je nutné písemně adresovat Doc. Mgr. Pavlu Šaradínovi, Ph.D. cestou podatelny FF UP.

Návrh kandidatury do AS UP musí obsahovat zejména:

a) jméno a příjmení kandidáta,

b) název pracoviště kandidáta, u studentů studijní blok a studijní obor,

c) rok narození kandidáta.

Je nezbytné uvést, že jde o kandidáta do AS UP.

Kandidátem může být student či akademický pracovník FF UP.

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci, dne 6. února 2008                                               Za AS FF UP

       Mgr. Petr Bilík, Ph.D.,

předseda AS FF UP