Zápis o výsledku hlasování ve volbách do AS UP - Filosofická fakulta

 

Ve dnech 1. a 2. dubna 2008 se na FF uskutečnily volby do AS UP. Dle Volebního a jednacího řádu AS UP v Olomouci, článku 8, vyhotovujeme tento zápis:

a) počet voličů, kterým byly vydány hlasovací lístky: 1485

b) počet odevzdaných hlasovacích lístků: 1483

c) počet platných hlasovacích lístků: 1433

d) pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů:

 

Komora akademick ch racovníků

   Pořadí

Jméno

Rok narození

Pracoviště FF UP

Počet hlasů

1.

Jakub Ladislav, Mgr.

1976

KAL

516 (zvolen)

2.

Lach Jiří, Doc., PhDr., Ph.D., M.A.

1971

KPES

481 (zvolen)

3.

Lyko Petr, Mgr.

1981

Katedra muzikologie

358 (náhr.)

4.

Stejskal Jan, Mgr., Ph.D., M.A.

1970

Katedra historie

339 (náhr.)

5.

Schneider Jan, PhDr., Ph.D.

1959

Katedra bohemistiky

297 (náhr.)

 

Studentská komora

 

Jméno

Rok narození

Ročník studia

Studijní obor

Studijní

program

Počet hlasů

1.

Spurná Radka

1986

3

žurnalistika

B7202

520 (zvolena)

2.

Barteček Ivo

1982

5

japonská fil. - filmová věda

M6107

303 (náhr.)

3.

Knot Pavel

1987

1

česká fil. - filmová věda

B6107

180 (náhr.)

4.

Beneš Jiří

1983

2

česká fil. - divadelní věda

B6107

144 (náhr.)

 

 

e) Volební komise se usnesla, že byly dodrženy všechny náležitosti, které průběh voleb vyžadoval. Volební komise všechny hlasovací lístky náležitě sečetla a výsledky lze považovat za platné.

 

 

 

 

V Olomouci dne 2. dubna 2008

 

 

 

Členové dílčí volební komise:

Doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. (předseda dílčí volební komise na FF UP) ­

Mgr. Erik Gilk, Ph.D.

Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Monika Meislová

Vladimír Petrůj

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).