Univerzita Palackého, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É068 / 563 32 06    fax: 068 / 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Vyhlášení volby kandidáta

na funkci děkana

Filozofické fakulty UP

 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, v souladu s paragrafem 4 Statutu FF UP a s článkem 1 Volebního a jednacího řádu AS FF UP, vyhlašuje řízení o návrhu na jmenování děkanem FF UP.

Volební komise, zvolena z členů AS FF UP, je složena následně:

-          prof. PhDr. Eduard Petrů, DrSc. (KB FF UP)

-          PhDr. Bronislava Grygová, PhD (KAA FF UP – kontakt: grygov@ffnw.upol.cz)

-          PhDr. Petr Hora, PhD (KB FF UP – kontakt: p.hora@centrum.cz)

-          Mgr. Antonín Kalous (student DSP KH FF UP – kontakt: kalous@ffnw.upol.cz)

-          Lenka Červeňáková (studentka KH a KGN FF UP – kontakt: Lenka.Cervenakova@centrum.cz)

Podat návrh na kandidáta na funkci děkana FF UP má právo každý člen nebo skupina členů akademické obce FF UP, tj. pedagogové a studenti prezenčního studia všech programů na FF UP. Návrh se podává písemně do 30. října 2002 AS FF UP (členům volební komise nebo předsedovi AS FF UP).

Kandidáti se představují dne 13. listopadu 2002 v 13:00 hod. v Aule Filozofické fakulty UP a volba kandidáta se uskuteční dne 20. listopadu 2002 v 13:00 hod. na zasedání AS FF UP.

 

V Olomouci, 7. října 2002,

 

Drs. Wilken Engelbrecht

předseda AS FF UPDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).