Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

 

Usnesení

 

Akademický senát Filozofické fakulty UP jednal na svém zasedání dne 2. dubna 2003, které bylo zároveň setkáním s akademickou obcí v Aule Filozofické fakulty, o zhoršující se finanční situaci fakulty a o nedostatečném financování vysokého školství vůbec. Dospěl k těmto závěrům:

 

1.      Pro rok 2004 je nutné zajistit snížení stále rostoucího podílu odvodů Filozofické fakulty na centrální jednotky UP. Akademický senát Filozofické fakulty proto bude podporovat všechny aktivity děkana Filozofické fakulty usilující o změnu nynější metodiky dělení státní dotace na UP.

 

2.      Akademický senát Filozofické fakulty konstatuje, že přezíravé společenské ocenění vzdělání v České republice u politických elit trvá. Důsledky toho jsou mj. limitovaný přístup mladé generace k vysokoškolskému vzdělání a nedůstojné živoření vysokých škol. Domnívá se, že je třeba důrazně podpořit Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol při vyjednávání o radikální změně nynějšího stavu. Vyzývá proto akademickou obec Filozofické fakulty, aby se zúčastnila protestních akcí, které připravuje hnutí vysokoškolských pedagogů Počítejte s námi! společně s odbory v době přijímacího řízení na vysoké školy v červnu 2003. Zároveň se obrací na akademické senáty ostatních fakult UP, aby rovněž zvážily možnosti veřejných protestních vystoupení.

 

 

V Olomouci 2. dubna 2003

 

 

                                                                                          Drs. Wilken Engelbrecht

                                                                                              předseda AS FF UP

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).