Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

Dne 23. října 2003

 

Přítomno 8 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Omluveni: doc. PhDr. Jana Burešová CSc., PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D., PhDr. Karel Konečný, CSc., prof. PhDr. Jaroslav Macháček, CSc., Mgr. Radmila Pavlíčková, Ph.D., prof. PhDr. Eduard Petrů, Dr.Sc., PhDr. Karel Podolský, doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr., doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

Hosté: proděkan FF UP doc. PhDr. Dušan Šimek, CSc., proděkan doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc.

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht, který odložil z důvodu malého počtu přítomných zasedání AS FF UP na 5. 11 . 2003 na 13.00.

 

Poté byli přítomni informováni dr. Wilkenem Engelbrechtem o návrhu usnesení o jednacím řádu AS UP.

Nakonec se rozvinula diskuze o systému STAG a kovářském díle Glóbus, umístěném na nádvoří Konviktu.

 

V Olomouci dne 31. října 2003

 

 

zapsala:   Eva Burdychová

 

                                                                                       dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

                                                                                  předseda AS FF UP v OlomouciDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2002 (10.2627.2625).