Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 19. listopadu 2003

 

Přítomno 13 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

 

Omluveni: prof. Dr. Eduard Petrů, Dr. Sc.,mgr. Jan Stejskal, Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.,  Jiří Kopica, Ivana Procházková, doc. PhDr. Dušan Šimek

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Poté bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 5. listopadu 2003. Všichni přítomní se vyslovili pro schválení zápisů.

 

Dalším bodem programu mělo být schválení jazykově opraveného Statutu a jeho příloh. Z důvodu nepřítomnosti pana doc. PhDr. Dušana Šimka, CSc., omluven pro nemoc, musel být tento bod přesunut na další zasedání.

 

Ze stejného důvodu musela být přesunuta diskuze o systému STAG na další zasedání.

 

 

 

 

V Olomouci dne 24. listopadu 2003

 

dr. Wilken Engelbrecht

předseda AS FF UP

 

 

 

zapsala: Eva BurdychováDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).