Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 10. prosince 2003

 

Přítomno 14 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

 

Omluveni: PhDr. Bronislava Grygová, Ph. D., PhDr. Petr Hora, Dr., Mgr. Radmila Pavlíčková, Ph.D.,  prof. Dr. Eduard Petrů, Dr. Sc., Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., doc. PhDr. Ludmila Veselovská, M.A., Dr.

Nepřítomen: Marek Kosáček

 Host: doc. PhDr. Dušan Šimek

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Poté bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 19. listopadu 2003. Všichni přítomní se vyslovili pro schválení zápisů.

 

Dalším bodem programu bylo schválení jazykově opraveného Statutu a jeho příloh. Statut a jeho přílohy byly všemi schváleny pod podmínkou doopravení doporučených grafických a jazykových úprav.

 

Diskuze o systému STAG již mezitím proběhla mimo AS FF UP na zvláštním setkání věnovaném systému STAG, proto byl tento bod stažen z programu.

 

Dále pan doc. PhDr. Jiří Štefanides informoval o protestním průvodu v Praze, který se konal dne 3.12., a o dalších připravovaných akcích.

 

Všichni přítomní senátoři souhlasili s termínem příštího zasedání AS FF UP, který byl stanoven na 25. 2. 2004 v 13:00 h.

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 11. prosince 2003

dr. Wilken Engelbrecht

předseda AS FF

 

zapsala: Eva BurdychováDokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).