Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 19. května 2004

 

Přítomno 13 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

 

Omluveni:  doc.PhDr. Jana Burešová, CSc., PhDr. Petr Hora, Dr., prof. Dr. Eduard Petrů, Mgr. Jan Stejskal, Ph.D., prof. PhDr. Ludvík Václavek,CSc., Lenka Červeňáková, Ivana Procházková, Jiří Vaněček  

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 5. května 2004. Všichni přítomní se vyslovili pro schválení zápisů.

 

Poté byl pročten a všemi přítomnými odhlasován opravený Volební a jednací řád AS FF UP.

 

Dále předseda AS FF UP přečetl vysvětlení pana prorektora prof. RNDr. Miroslava Mašláňě ke snížení prostředků z MŠMT na habilitační řízení a ke způsobu jejich přerozdělování.

 

Datum dalšího zasedání bylo všemi odhlasováno na 17. června 2004 ve 13.15 h..

 

V Olomouci dne 24. května 2004

dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

 

 

zapsala: Mgr. Eva BurdychováDokument byl exportován programem Microsoft® Office Word 2003 (11.5604.5606).