Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta

Akademický senát Filozofické fakulty

Předseda

Křížkovského 10, 771 80  OLOMOUC

É58 563 32 06    fax: 58 522 91 62   e-mail: wilken@ffnw.upol.cz

 

Zápis ze zasedání Akademického senátu FF UP

 

dne 24. listopadu 2004

 

Přítomno 12 členů AS FF UP (dle prezenční listiny)

Hosté: doc. PhDr. Zdeněk Pechal, CSc., Ing. František Pěruška

 

Program:

 

Zasedání zahájil předseda AS FF UP dr. Wilken Engelbrecht. Pak bylo přistoupeno ke schválení zápisů ze zasedání z 17. června 2004. Všichni přítomní se vyslovili pro schválení zápisů.

 

Poté byl všemi přítomnými zvolen Ivo Barteček jako  zástupce studentů do Kolegia rektorky.

 

Další bod zasedání – hlasování o rozpočtu FF UP - muselo být z důvodu malé účasti senátorů odloženo.

 

Datum mimořádného zasedání AS FF UP (jednání o rozpočtu) bylo odhlasováno na 8. prosince 2004 ve 12.30h.

 

 

V Olomouci dne 12. ledna 2005

dr. Wilken Engelbrecht, v.r.

předseda AS FF UP

 

 

Zapsala:Mgr. Eva Burdychová

 Dokument byl exportován programem Microsoft® Word 2000 (9.0.2812).