[ Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ]

Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript. Pro plnohodnotné prohlížení těchto stránek doporučujeme aktivovat tuto funkci nebo instalaci prohlížeče podporujícího tuto moderní technologii.

ib net

Nastavit jako startovací stránku!

Univerzita Palackého 2 Univerzita Palackého

Novinky

Co je AS FF UP?

Zápisy a usnesení

Seznam senátorů

Download

Fotogalerie

Odkazy

O stránkách


Mapa stránek


Váš prohlížeč nepodporuje JavaScript. Pro plnohodnotné prohlížení těchto stránek doporučujeme aktivovat tuto funkci nebo instalaci prohlížeče podporujícího tuto moderní technologii.

ib net

nebo jednotlivým senátorům.English
cesta: AS FF UP Co je AS FF UP?

Co je AS FF UP?

Dokumenty ke stažení

AKADEMICKÝ SENÁT FF UP

Co je akademický senát FF UP?

Život na Filozofické fakultě je takový, jakým si ho akademická obec uspořádá. Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem a zastupuje zájmy jak studentů, tak akademických pracovníků. Akademický senát je volen členy akademické obce na tři roky a tvoří ho čtrnáct akademických pracovníků a sedm studentů. Zasedání akademického senátu je veřejné.

Co dělá akademický senát FF UP?

 • - reaguje na veškeré připomínky studentů i akademických pracovníků a podává podnět k jejich řešení
 • - prosazuje návrhy vzešlé z akademické obce
 • - volí děkana fakulty
 • - vyjadřuje se ke jmenování proděkanů
 • - schvaluje vnitřní předpisy
 • - schvaluje rozpočet a hospodaření fakulty
 • - schvaluje výroční zprávu, podmínky pro přijetí ke studiu, vědeckou radu a disciplinární komisi a další povinnosti vymezené zákonem

Kde najdete informace o akademickém senátu fakulty?

Jak kontaktovat akademický senát?

 • - prostřednictvím předsedy nebo jednotlivých senátorů
 • - na pravidelném veřejném zasedání

Činnost akademického senátu je vymezena dokumenty:


STUDENTSKÁ KOMORA AS FF UP

Čím se studentská komora právě zabývá?

 • - V současné době se snažíme prosadit rozmístění odpadkových košů na tříděný odpad v areálu Filozofické fakulty UP. Máme za to, že třídění odpadu je smysluplné a má v moderní společnosti své nezastupitelné místo. Proto věříme, že vedení fakulty svým studentům poskytne příležitost, aby mohli odpad třídit i během studia.
 • - Stálicí na naší agendě je STAG; řešíme jej od samého počátku svého mandátu. Nyní porovnáváme STAG s informačním systémem na Masarykově univerzitě. Rádi bychom tuto problematiku dostali na půdu velkého senátu (Akademický senát UP).
 • - Podílíme se na vzniku Studentské Unie/Federace UP.

Naše činnost v předcházejících měsících

 • - Podařilo se nám dosáhnout prodloužení úředních hodin na studijním oddělení FF UP v prvních týdnech nového semestru. Právě v této době je počet studentů žádajících o nejrůznější potvrzení nejvyšší a fronty jsou tak nekonečné. Toto opatření by nám všem mělo usnadnit život.
 • - Často jsme s vedením fakulty dlouze jednali o dokumentech, které se přímo dotýkají všech studentů FF (např. Studijní a zkušební řád Filozofické fakulty, Směrnice o přihlašování ke zkouškám a odhlašování od zkoušek apod.). Snažíme se vždy zabránit změnám, které by nám, studentům, mohly přitížit a naopak podporujeme opatření, jež jsou nám ku pomoci.
 • - Spolupracovali jsme také se Spolkem studentů FF UP na přípravě informační brožury pro studenty, kteří na naši univerzitu přijíždí studovat ze zahraničí.
 • - Většinu svého času a úsilí věnujeme STAGu, s nímž se čas od času musí utkat každý student naší fakulty. Dodejme, že boj je to mnohdy velmi nerovný a protivník (tedy STAG) leckdy vyhraje. V rámci AS FF UP byla ustavena Komise zabývající se STAGem, v níž mnoho z nás působí. Po několika schůzkách s vedením fakulty a Centra výpočetní techniky a urgencích z naší strany, byly přislíbeny změny (např. zvýšení kapacity sítě). Jsme si vědomi toho, že je to běh na dlouhou trať, systém je rigidní a změny se realizují velmi pomalu. I tak se ale nevzdáváme.

Nahoru

Vývoj této internetové prezentace byl ukončen Aktuální

Vývoj této internetové prezentace byl ukončen. Prezentace ponechána online. Aktuální stránky naleznete na adrese na stránkách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci